Kako da dodate menije u runtime-u

Level:
Level1

U Visual Basic-u, dodavanje menija u runtime-u se radi na potpuno isti način kao i dodavanje bilo koje druge kontrole u runtime-u. Prvo morate da kreirate niz kontrola u vremenu dizajniranja, a onda tokom runtime-a samo učitate nove kontrole u niz. U ovom tutorijalu ću Vam pokazati sve korake ovog postupka. prvo ću Vam pokazati kako da podesite niz kontrolnog menija tokom vremenu dizajniranja. Onda ću Vam pokazati kako da dodate još menija vašem nizu tokom runtime-a. Кonačno, na kraju, ja ću vam pokazati kako da rukujete klik događajima svih menija koje dodajete tokom runtime-a.

Pozivam Vas da pokrenete projekat u Visual Basic-u i da me pratite dok Vas upoznajem sa ovom temom. Takođe, ako moja jednostavno nemaju smisla, preuzmite kod sa linka na desnoj strani. To bi trebalo da Vam pomogne u razumevanju svega što pokušavam da kažem.

Dakle, kako da napravite niz meni kontrola u dizajn vremenu? Jednostavno,
  • Prvo desni klik bilo gde na Vašem form-u gde ne postoje kontrole.
  • Zatim odaberite Menu Editor…
  • Zatim u editor dodajte glavni meni,
  • Stavite natpis poput Favorites i ime kao mnuFav.
  • Zatim kliknite next,
  • Zatim dugme desne strelice da bi se novi meni pojavio ispod
  • Zatim dajte ovom meniju lažan natpis za sada popu My Caption i dajte mu ime poput mnuFavLinks.
  • Na kraju, podesite mu index property na 0. Postavljanjem index property-a, naređujete VB-u da ovaj meni bude prvi element u kontrolnom nizu.
To je sve što treba da uradite u dizajn vremenu.

Run timeSada, da bi ste dodali novi meni u nizu kontrola menija jednostavno koristite komandu :Load mnuFavsLinks(index) gde je indeks sledeći broj u kontrolnom nizu. Na primer, ja želim tri favorita u mom Favorites meniju. Želim da se prikažu kao Favorit 1, Favorit 2 i Favorit 3. Ovo je kod koji bih koristio u momentu učitavanja oblika :
Private Sub Form_Load()
	mnuFavLinks(0).caption = "Favorite 1" 
	Load mnuFavLinks(1) 
	Load mnuFavLinks(2) 
	MnuFavLinks(1).Caption = "Favorite 2" 
	mnuFavLinks(2).Caption = "Favorite 3" 
End Sub

Rukovanje klikovimaU slučaju da ne znate kako funkcionišu nizovi kontrola; sva tri moja gornja favorita će imati istu proceduru događaja vezanu za njih. Dakle, u mom primeru iznad mnuFavLinks_Click događaj će pokrenuti sva tri Favorites-a, a jedini način da ih razlikujete je da proverite njihove index-e, tj. koji je prošao u postupak događaja. Donji primer će Vam pokazati na šta mislim. Sve što treba je da kada kliknete na jedan od favorita, pojavi se poruka koja će Vam reći Index i natpis favorita.
Private Sub mnuFavLinks_Click(Index As Integer)
 
	MsgBox Index & ": " & mnuFavLinks(Index).Caption
 
End Sub

Preuzimanje koda >>

This article was translated into Serbo-Croatian language by Jovana Milutinovich from Webhostinggeeks.com.

If you enjoyed this post, subscribe for updates (it's free)