Pravljenje PDF fajlova u Visual Basic-u

Level:
Level2

PDF je skraćenica za prenosivi format dokumenta (portable document format). To je tip formata koji svaki operativni sistem na skoro svim kompjuterima može da čita. To je postao standard za prebacivanje i otvaranje fajlova na lak način. Problem je što Visual Basic nema ugrađene VB6 PDF funkcije. Ovo je razlog zbog koga je ranije bilo veoma teško napraviti PDF fajlove sa VB-a. Nadamo se da će vam kada završite sa čitanjem ovog Visual Basic vodiča pravljenje PDF fajlova biti lako razumljivo i da ćete moći da ga isprobate.

PDF je veoma složen format podataka. Zbog ovoga obično morate da kupite kontrolu od nekog ko je uložio veliku količinu vremena u navigaciju kroz PDF format i ko je objasnio kako mu lako možete pristupiti. Ovaj vodič objašnjava kako možete da napravite jednostavan PDF fajl bez posredstva nekog drugog. Ako naiđete na prepreke na tom putu možda završite kupujući kontrolu. Pa ipak, i tada ćete znati šta da tražite od kontrole i znaćete koliko ste spremni da potrošite kako biste dobili funkcionalnost koja vam je potrebna. Nadamo se da za kupovinom neće biti potrebe. Ako postoji nešto što pokušavate da uradite, dodajte komentar ovde ili na forumu i mi ćemo pokušati da vam pomognemo. Postoji i nastavak ovog uputstva: Pravljenje naprednih PDF fajlova pomoću Visual Basic-a . Ovaj nastavak još dublje zahvata stvari kao što su dodavanje slika, zaglavlja, brojeva stranica i obeleživača odnosno bookmark-ova.

Prva stvar koju treba da uradite kako biste ispratili ovo uputstvo jeste da preuzmete mjwPDF klasu i PDF fontove. Ova klasa vam omogućava da lako napravite PDF fajlove i to je ono što ćemo koristiti u ovom uputstvu za Visual Basic. Pravljenje PDF fajlova je lako kada preuzmete klasu. Sada kopirajte klasu i folder sa fontovima u deo gde ste sačuvali projekat.

Ako ste napravili osnovni projekat (Project1.vbp) i niste promenili ime forme koju on pravi (Form1.frm) folder vašeg projekta bi trebalo da izgleda ovako kada kopirate mjwPDF klasu i folder sa fontovima.

Ako se ovo čini zbunjujućim, samo preuzmite ovaj VD PDF source code uputstva . Tu je zapakovano sve na jednom mestu kako biste videli kako to izgleda.

Sada kada se folder sa fontovima i mjwPDF klasa nalaze na pravom mestu moramo da dodamo mjwPDF klasu našem projektu:

 1. Odaberite Project -> Add File sa linije menija (ili pritisnite ctrl-D)
 2. Odaberite mjwPDF klasu i pritisnite Open

Odlično. Sada dodajte dugme svojoj formi. Kliknite duplim klikom na nju i dodajte joj sledeći kod:

Private Sub Command1_Click()
  ' Napravite jednostavan PDF fajl pomoću mjwPDF klase
  Dim objPDF As New mjwPDF
 
  ' Podesite naslov PDF-a i naziv fajla
  objPDF.PDFTitle = "Test PDF Document"
  objPDF.PDFFileName = App.Path & "\test.pdf"
 
  ' Moramo da kažemo klasi gde se PDF fontovi nalaze
  objPDF.PDFLoadAfm = App.Path & "\Fonts"
 
  ' Pogledajte PDF fajl nakon što ga napravimo
  objPDF.PDFView = True
 
  ' Pokrenite naš PDF dokument
  objPDF.PDFBeginDoc
    ' Podesite ime fonta, veličinu i stil
    objPDF.PDFSetFont FONT_ARIAL, 15, FONT_BOLD
 
    ' Podesite boju teksta
    objPDF.PDFSetTextColor = vbBlue
 
    ' Pošaljite tekst koji želimo na štampu
    objPDF.PDFTextOut _
      "Hello, World! From mjwPDF (www.vb6.us)"
 
  ' Završite sa našim PDF dokumentom (ovo će ga sačuvati u ime fajla)
  objPDF.PDFEndDoc
End Sub

Hajde da prođemo kroz ovaj kod da vidimo šta radi. Dodao sam komentare kako bih objasnio svaki odeljak. Prvo pravimo mjwPDF objekat klase. Potom podešavamo naslov za PDF fajl. Ovo će se prikazati ukoliko neko pogleda u svojstva (properties) fajla ovog PDF dokumeta. Potom podešavamo gde će se dokument sačuvati. Čuvamo ga kao test.pdf u istom folderu gde se i naš program nalazi. Potom treba da mu kažemo gde se nalazi folder sa fontovima. To je razlog zbog kog smo morali da kopiramo taj folder u naš radni direktorijum. Klasa koristi ovu informaciju kako bi dodala te fontove fajlu kada mu je to potrebno.

Sledeći red (13. red) je totalno fakultativna opcija. Kada ga odredite kao “true” naš PDF dokument će se otvoriti čim završimo sa pisanjem. Na mnogim aplikacijama jednostavno želite da sačuvate dokument, ali ne i da ga pokažete korisniku. Ako je ovo slučaj, onda podesite ovo svojstvo na “false”.

Počevši sa 16. redom zadiremo u srž ovog Visual Basic uputstva. Pravljenje PDF fajlova je jednostavan proces korak-po-korak. Prvo treba da odlučimo koji font želimo. Zatim odlučujemo o veličini i o tome da li želimo neke specijalne karakteristike (bold ili italic). Potom podešavamo boju teksta. I na kraju pozivamo PDFTextOut kako bi zapravo napisao tekst u PDF fajl. PAŽNJA: Kažem “napisao” tekst u PDF fajl, ali je on zapravo pohranjen u buffer-u dok ne pokrenemo PDFEndDoc. To radimo sledeće i to je trenutak kada se čitav buffer čuva u ime fajla koje ste naznačili u 7.redu. Takođe, budući da smo podesili PDFView svojstvo kao “true”, PDF fajl će se automatski pokrenuti i možemo da vidimo jednostavan fajl sa tekstom koji smo dodali.

Preuzmite VB PDF solurce code uputstvo i zabavite se! Molim vas, ostavite komentare ispod o tome da li vam je ovo koristilo. Napisao sam i drugo upustvo: Visual Basic i napredni PDF dokumenti . On mnogo dublje zadire u pravljenje slika, oblika, zaglavlja, hiperlinkova, višestrukih stranica i brojeva stranica.

Obratite pažnju: Originalni source code za ovu klasu (pre modifikacija) se može naći ovde.

This article is translated to Serbo-Croatian language by Jovana Milutinovich from Webhostinggeeks.com.

If you enjoyed this post, subscribe for updates (it's free)